RKWbv
 

Gemaakt voor INFO, magazine voor huurders van de RK Woningbouwvereniging Zeist, september 2011

Nieuwe commissaris namens de huurders

'Willie de Groot, aangenaam'

'Ik heb veel ervaring in de stadsvernieuwing. Ervaring vanuit vele perspectieven: als bewonersdeskundige, als adviseur van een gemeente of een corporatie, als projectleider of manager. Ik weet wat er speelt in de volkshuisvesting. Die ervaring breng ik graag in bij de Raad van Commissarissen van de R.K. Woningbouwvereniging.'
Willie de Groot (58 jaar) werkt als zelfstandig adviseur vanuit zijn huis in Utrecht. Hij is van katholieken huize, getrouwd en vader van drie kinderen. 'Ik ben me ervan bewust dat bewoners hun huis als een thuis beleven. Wonen doe je in een stenen huis, maar wonen heeft ook een sociale kant - heeft alles met mensen te maken. Daarom houden woningcorporaties zich ook met de woonomgeving bezig en ontwikkelen ze maatschappelijk vastgoed voor bijvoorbeeld ouderen, gehandicapten of kinderopvang. De R.K. Woningbouwvereniging is daar actief in.'
Eerder was de nieuwe commissaris onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de Utrechtse studentenhuisvesting, momenteel is hij bestuurlijk betrokken bij opvang van thuisloze jongeren.
Huurdersbelangenvereniging Prisma heeft Willie de Groot voorgedragen als opvolger van commissaris Atie de Zwart, die om gezondheidsredenen is teruggetreden. Zijn voordracht is tijdens de ALV met algemene stemmen aanvaard. Na zijn benoeming op 16 juni is hij zich meteen gaan inwerken. In oktober vergadert hij voor het eerst mee als commissaris.